Zneškodňovanie, zhodnocovanie, doprava, zariadenia na zber odpadov a prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Naša spoločnosť H & V INVESTMENT, s.r.o. so sídlom v Košiciach, vznikla v roku 2009.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov, doprava odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a prenájom veľkokapacitných kontajnerov Abroll a Mulda.

Zabezpečujeme dopravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ostatných „O“  pre veľké ako aj malé firmy a samozrejme aj občanov Košíc a blízkeho okolia.

V ponuke máme kontajnery Abroll a Mulda o objeme od 5m3 až po 40m3, ako aj kontajnery uzamykateľné a kontajnery s výklopným čelom pre lepšiu nakládku.

Dopravu kontajnerov Abroll a Mulda zabezpečujeme vozidlami Mercedes a Iveco.

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov zabezpečujeme len na zákonom povolených skládkach a v zariadeniach určených na zhodnocovanie.

Naša PONUKA

Prenájom KONTAJNEROV