Cenník doprava

P.č. Názov služby bez DPH s DPH
1. Preprava v rámci mesta Košice VKK  50,00 € 60,00 €
2. Preprava v rámci mesta Košice VOK 90,00 € 108,00 €
3. Preprava v rámci mesta Košice – Spaľovňa VKK 70,00 € 84,00 €
4. Preprava mimo mesta Košice VKK 1,97 € 2,36 €
5. Preprava mimo mesta Košice VOK 2,60 € 3,12 €
6. Doprava – Súprava VKK 1km 2,80 € 3,36 €
7. Doprava – Súprava VOK 1km 3,20 € 3,84 €
8. Manipulačný poplatok pri VOK - vývoz 15,00 € 18,00 €
9. Manipulačný poplatok – Súprava VKK, VOK 15,00 € 18,00 €