Zhodnocovanie odpadov

Naša spoločnosť, Vám zabezpečí zhodnocovanie odpadov okrem nebezpečných odpadov

Zhodnocovanie odpadov zabezpečujeme len v zákonom určených zariadeniach na zhodnocovanie.

V prípade záujmu, nás prosím neváhajte kontaktovať.