Doprava odpadov

Dopravu kontajnerov Abroll a Mulda zabezpečujeme vozidlami Mercedes, Volvo a Iveco.