Kontakt

Sídlo

H & V INVESTMENT, s.r.o.
Krosnianska 19
040 22 Košice

IČO: 45 285 446
IČ DPH: SK 2022953075

Prevádzka

Zariadenie na zber odpadov
Južné nábrežie 125
040 01 Košice