Kontakt

Sídlo

H & V INVESTMENT, s.r.o.
Krosnianska 19
040 22 Košice

IČO: 45 285 446
IČ DPH: SK 2022953075
číslo účtu: 0660117255/0900

Prevádzka

Zariadenie na zber odpadov
Južné nábrežie 125
040 01 Košice

Ihrisko PUB

Agátová (Areál FK KNV)
040 14 Košice